11 เมษายน 2552

การสร้างสื่อ CAI ประเภท Tutorial

           ก่อนที่จะลงมือสร้างสื่อ CAI ประเภท Tutorial เรามาทำความรู้จักสื่อประเภทนี้กันก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งสื่อ CAI ประเภทนี้ มีลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป ดังนี้
           1. มีการนำเสนอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเฟรม ๆ ที่ละเฟรม (หรือสไลด์)
           2. ในแต่ละเฟรมจะมีข้อความ มีรูปภาพ มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรีหรือเสียงบรรยายประกอบ ซึ่งอาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามความเหมาะสม และที่สำคัญจะมีปุ่มให้ผู้เรียนคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังเฟรมต่อ ๆ ไป มีปุ่มคลิกเพื่อย้อนกลับ และมีปุมคลิกเพื่อออกจากโปรแกรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองตามความต้องการได้
           3. มีการวัดผลผู้เรียน อาจเป็นการสอบถามด้วยคำถามสั้น ๆ หรือเป็นข้อสอบ และมีที่สำหรับให้ผู้เรียนตอบข้อคำถามหรือข้อสอบดังกล่าว อาจเป็นการคลิกเพื่อตอบคำถาม หรือ เติมคำตอบ แล้วแต่ชนิดของเครื่องมือวัดนั้น ๆ ซึ่งการวัดผลนั้น จะมีแทรกอยู่ในแต่ละเฟรมของบทเรียน หรือ เป็นเฟรมข้อสอบต่างหากก็ได้
           4. รูปแบบของบทเรียนจะมีทั้งแบบที่เป็นเส้นตรง และแบบสาขา ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นสาขา และส่วนใหญ่มีรูปแบบ ดังนี้ คือ มีหน้าปก หน้าเมนูหลัก หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ หน้าเนื้อหา และหน้าแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
           ดังนั้น ในการวางแผนสร้างสื่อ CAI จะต้องออกแบบและวางแผนว่า แต่ละเฟรมจะมีภาพพื้นหลังอะไร ข้อความอะไร มีภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหวอะไร มีเสียงบรรยายหรือเสียงเพลงประกอบอะไร มีปุ่มควบคุมอะไรบ้าง ตั้งแต่เฟรมแรก จนถึงเฟรมสุดท้ายมีการเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งจะทำให้ได้ Flowchart ทำให้มองเห็นความเชื่อมโยง นอกจากนั้นยังทำให้ได้ Storyboard ของสื่อ CAI ที่เราจะสร้างด้วย
           จากนั้นเราก็มาเลือกว่า จะใช้โปรแกรมอะไร ในการสร้างสื่อดังกล่าว ซึ่งในขั้นแรกควรเป็นโปรแกรมที่ง่ายๆ ที่เราพอมีความรู้และคุ้ยเคยอยู่บ้าง จะทำให้เราสามารถสร้างสื่อได้ประสบผลสำเร็จ และมีกำลังใจในการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ต่อไป ซึ่งในขั้นแรกนี้ แนะนำให้ใช้โปรแกรม PowerPoint

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น