23 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนในโครงการ Stem Education

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีโรงเรียนในโครงการ Stem Education จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้

1.  อนุบาลพรรณานิคม  


2.  ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่


3.  บ้านวังยาง


4.  บ้านพังโคน


5.  บ้านบึงโน


6.  บ้านง่อน

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540358

7. อนุบาลสว่างแดนดิน


8.  หนองหลวงวิทยานุกูล


9.  บ้านภูตะคาม


10.  อนุบาลเจริญศิลป์

25 มกราคม 2559

ตัวอย่างข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.6

             มีตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6  ตามตัวชี้วัด  สำหรับคุณครูใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดผล  และหรือเป็นแนวทางในการติวเข้มผู้เรียนในการเตรียมสอบ O-NET   โดยคลิกเข้าไปดูที่นี่  

08 ตุลาคม 2558

DLIT

      แนวทางหนึ่ง  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อและเครื่องมือ   ให้ครูและผู้เรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง คลิกเข้าไปดาวน์โหลดสื่อและเครื่องมือจากเว็บไซต์ DLIT ได้ที่นี่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

       แนวทาง การดำเนินการตามนโยบาย  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  คลิกดูที่นี่

10 กุมภาพันธ์ 2558

การคัดเลือกผู้บริหารและครู ศูนย์เครือข่ายละ 2 คน ให้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

                ด้วย สพป.สกลนคร เขต 2 ได้จัดรถบัสปรับอากาศ 1 คัน สำหรับนำผู้บริหารและครูที่สนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนเพื่อร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี  โดยให้แต่ละศูนย์เครือข่ายคัดเลือกผู้บริหารหรือครูที่สนใจ  ศูนย์ละ  2  คน  แจ้งชื่อไปที่  pra.sat.wong@hotmail.com  ภายในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2558  โดยจะออกเดินทางเย็นวันที่  16  ก.พ.58  ขึ้นรถที่เขตพื้นที่

30 ธันวาคม 2557

ด่วนที่สุด! เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

         ตามที่ สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของโรงเรียนในท้องที่อำเภอพังโคนทุกโรง (ศูนย์ 7 และศูนย์ 8 ) ในช่วงบ่ายวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่โรงเรียนบ้านโนนขมิ้นและโรงเรียนบ้านดอนหวาย นั้น  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่  7  มกราคม  2558  เวลา  13.00  น.  ณ  โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)  ต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างสูง         เพื่อโปรดทราบ...............ครับผม

25 ธันวาคม 2557

การเตรียมสอบ O-Net ปี 2557

             31 มกราคม 2558 นี้ ก็จะสอบ O-Net แล้ว ท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเป็นการเตรียมการ ได้ที่นี่
1. คู่มือการประชุมศูนย์สอบ
2. จำนวนข้อสอบแยกตามแบบทดสอบแต่ละสาระ
3. คู่มือการจัดสอบ
4. ตัวอย่างข้อสอบแบบต่าง ๆ