วิธีการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ญี่ปุ่นได้วิจัยและพัฒนาขึ้นใช้ในญี่ปุ่น ซึ่งศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทดลองใช้ในประเทศไทย พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

13 ธันวาคม 2557

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

                   โรงเรียนสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 สามารถตรวจสอบผลการแข่งขันโดย คลิกเข้าไปดูที่นี่

09 ธันวาคม 2557

ด่วน! สมศ กำหนดประเมินภายนอกโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพังโคน ธันวา - มกรา นี้

         สมศ กำหนดประเมินภายนอกโรงเรียนสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ดังนี้
                      สกลนครกลุ่มที่  1  พรรณานิคม
                      สกลนครกลุ่มที่ 5   เจริญศิลป์
                      สกลนครกลุ่มที่ 6   นิคมนำอูน  พังโคน  วาริชภูมิ
                      สกลนครกลุ่มที่ 8   สว่างแดนดิน

29 พฤศจิกายน 2557

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

         ด้วยคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับภาค ตามตารางประชุม  ที่แนบ   ดังนั้น จึงแจ้งให้  กรรมการตัดสินระดับภาคทุกท่าน   ได้ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดด้วยนะครับ  ขอบคุณกรรมการทุกท่านครับ

06 พฤศจิกายน 2557

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ในพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 2

          งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64  ใช้สถานที่โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นสถานที่แข่งขัน อยู่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
          1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คลิกดูรายละเอียดสถานที่การแข่งขันที่นี่ 
          2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
               2.1  ทัศนศิลป์  คลิกดูรายละเอียดสถานที่การแข่งขันที่นี่
               2.2  ดนตรี  คลิกดูรายละเอียดสถานที่การแข่งขันที่นี่
               2.3  นาฏศิลป์  คลิกดูรายละเอียดสถานที่แข่งขันที่นี่

30 ตุลาคม 2557

21 สิงหาคม 2557

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557
1.  ข้อมูลโรงเรียน  คลิกดูที่นี่
2.  ข้อมูลนักเรียน
     2.1  ข้อมูลรวมทั้งเขต คลิกดูที่
     2.2  ข้อมูลเป็นรายโรงเรียน  คลิกดูที่นี่
3.  แผนที่ ที่ตั้งโรงเรียน  คลิกดูที่นี่