วิธีการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ญี่ปุ่นได้วิจัยและพัฒนาขึ้นใช้ในญี่ปุ่น ซึ่งศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทดลองใช้ในประเทศไทย พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

06 พฤศจิกายน 2557

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ในพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 2

          งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64  ใช้สถานที่โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นสถานที่แข่งขัน อยู่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
          1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คลิกดูรายละเอียดสถานที่การแข่งขันที่นี่ 
          2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
               2.1  ทัศนศิลป์  คลิกดูรายละเอียดสถานที่การแข่งขันที่นี่
               2.2  ดนตรี  คลิกดูรายละเอียดสถานที่การแข่งขันที่นี่
               2.3  นาฏศิลป์  คลิกดูรายละเอียดสถานที่แข่งขันที่นี่

30 ตุลาคม 2557

21 สิงหาคม 2557

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557
1.  ข้อมูลโรงเรียน  คลิกดูที่นี่
2.  ข้อมูลนักเรียน
     2.1  ข้อมูลรวมทั้งเขต คลิกดูที่
     2.2  ข้อมูลเป็นรายโรงเรียน  คลิกดูที่นี่
3.  แผนที่ ที่ตั้งโรงเรียน  คลิกดูที่นี่  

19 มิถุนายน 2557

ผลการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

        เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2557  มีการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับเขตพื้นที่  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  ผลการแข่งขันสามารถ คลิกดูได้ที่นี่

24 พฤษภาคม 2557

รางวัลสูงสุดระดับชาติที่ ก.ค.ศ. รับรองใช้เลื่อนวิทยฐานะ

           รางวัลสูงสุดระดับชาติที่ ก.ค.ศ. รับรองใช้เลื่อนวิทยฐานะ มี  79  รางวัล คลิกดูรายละเอียดที่นี่

07 พฤษภาคม 2557

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556

                กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการประเมินสถานศึกษา เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556  สถานศึกษาสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ผ่านการประเมิน จำนวน 133 โรงเรียน คลิกดูประกาศที่นี่

02 พฤษภาคม 2557

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              สพฐ.มีประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  คลิกดูที่นี่