วิธีการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ญี่ปุ่นได้วิจัยและพัฒนาขึ้นใช้ในญี่ปุ่น ซึ่งศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทดลองใช้ในประเทศไทย พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

09 เมษายน 2557

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2556

             ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย  สกลนคร เขต 2 มีหลายท่านที่ได้รับ  คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

02 เมษายน 2557

ตรวจสอบผลการประเมินภายนอกรอบสาม

     โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินภายนอกรอบสามแล้ว  สามารถติดตาม ตรวจสอบ ผลการประเมินได้ที่นี่นะครับ

19 มีนาคม 2557

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลทางการศึกษา

            ด้วยขณะนี้  ใกล้สิ้นปีการศึกษา 2556 แล้ว สพป.สกลนคร เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกโรงเรียนในสังกัด ได้สำรวจและกรอกข้อมูลทางการศึกษา ออนไลน์ ดังนี้
           1.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 ทั้งโดยรวมและแยกตามคุณลักษณะ  โดยกรอกข้อมูลลงที่นี่
           2.  ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู จิตสำนึกความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง  โดยกรอกข้อมูลลงที่นี่
           นอกจากจะสามารถคลิกเข้ามากรอกได้ที่เว็บบล็อกนี้แล้ว  ยังสามารถเข้าไปกรอกได้ที่เว็บไซต์ของ สพป.สกลนคร เขต 2 ในช่องข่าวประชาสัมพันธ์
           ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์

01 ธันวาคม 2556

เปิดตัวเว็บบล็อก "ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 สพป.สกลนคร เขต 2"

          เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2556  ที่ผ่านมา  ได้เปิดตัวเว็บบล็อก "ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 สพป.สกลนคร เขต 2 เพิ่มขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางในการนิเทศการศึกษา ประชาสัมพันธ์และการประสานงาน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง  โดยสามารถคลิกเข้าไปดูเว็บบล็อกดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะได้ ที่นี่  

30 กรกฎาคม 2556

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ในแท็บเล็ต ชั้น ป.2

        สำหรับคุณครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 มีสื่อการสอนคณิตศาสตร์ในแท็บเล็ต ชั้น ป.2 ให้ท่านเลือกนำไปใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้
        -  จำนวนไม่เกิน 1,000  

29 มิถุนายน 2556

สื่อการสอนอ่านแจกลูก ประสมคำ

         คุณครูผู้สอนชั้น ป.1 และนักเรียนที่รักทุกคน  วันนี้มีสื่อออนไลน์ที่โรงเรียนศรีพิทยาปากน้ำ เขาทำไว้  และเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแต่เริ่มต้น และนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ เพื่อฝึกอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  เป็นสื่อการสอนอ่านแจกลูกประสมคำ  คลิกเข้าไปเรียนที่นี่

28 มิถุนายน 2556